aktualizováno: 12.02.2024 19:39:09 

Základní kynologická organizace Vysoké Mýto

O nás

 

 

Co cvičíme

 

Naše kynologická organizace se zabývá sportovním výcvikem psů všech plemen podle zkušebních řádů platných v České republice ve smyslu stanov Českého kynologického svazu, výcvikem agility a zájmovou kynologickou činností pro širokou veřejnost.

 


 

Kdy cvičíme

Sportovní výcvik

každou neděli, začátek je od 8.00 hod.

Na přilehlých lukách vypracováváme pod vedením instruktorů stopy. Následuje výcvik poslušnosti, a to buď v řadě nebo jednotlivě podle "pokročilosti" a povahy pejska. Poslední fází výcviku je nácvik obrany.

V letních měsících se scházíme i v týdnu (dle dohody s instruktorem), kdy probíhá zejména nácvik obrany a příprava na zkoušky z výkonu.

"Sárovecká psí školka" - Kurz základní poslušnosti (výcvik začátečníků) navštěvují páníčkové se svými psy, kteří se zde učí základním povelům jako např.: ke mně, k noze, sedni, lehni, zůstaň, … a celkovou ovladatelnost ve společnosti dalších psů. Výcvik vedou zkušení instruktoři.  Po zvládnutí této etapy výcviku může pes se svým pánem přejít do skupiny pokročilých.      

Ve skupině pokročilých probíhá o něco náročnější výcvik. Kromě základní poslušnosti je cvičení rozšířeno o různé další druhy povelů, např.: odložení psa za pochodu, aport, vysílání psa vpřed, hlídání předmětu, povely na dálku, překážky. Cílem výcviku pokročilých je složení zkoušek podle platných zkušebních řádů.

Agility

každou neděli od 8.00 hod.

Prostor pro parkury či jednotlivé sekvence se nachází v horní části cvičiště. Výcvik má na starosti Alena Lustyková. Přes zimu výcvik probíhá dle možností počasí a způsobilosti terénu na běhání. V sezóně (během letního času) se cvičí i v týdnu, ve středu od 16.30 hod. skupina pokročilých, začátečníci pouze po dohodě s instruktory.