aktualizováno: 17.06.2024 22:40:00 

Základní kynologická organizace Vysoké Mýto

Informace pro zájemce

 

SÁROVECKÁ PSÍ ŠKOLKA

Kurzy základní poslušnosti - 10 lekcí 1 500 Kč

Kurzy základní poslušnosti (výcvik začátečníků) navštěvují páníčkové se svými psy, kteří se zde socializují, učí se základním povelům a celkové ovladatelnosti ve společnosti dalších psů. Výcvik vedou zkušení instruktoři.   

 

Podmínky pro členství v ZKO Vysoké Mýto

 

 1. absolvování Kurzu základní poslušnosti - pro nové členy (nepřestupující z jiné ZKO)  
 2. včasné placení členských příspěvků
 3. dodržování řádu ZKO 
 4. plnění brigádnických hodin (15 hod./rok)
 5. pravidelná docházka na výcvik                                
 6. včasné očkování psa      

 

 

Podmínky výcviku

 

 1. psovod dbá pokynů instruktorů výcviku
 2. standardní výstroj psa a motivační pomůcky (pamlsky, hračka)
 3. psovod po svém psu uklízí
 4. začátek výcviku v 8 hod. (neděle) a jinak dle dohody s instruktory výcviku

 

 

Členské příspěvky ZKO Vysoké Mýto 2024 (s platností od 10. 4. 2022)

 • Nový člen ZKO               zápisné 600 Kč + řádné členství 1 000 Kč (600 Kč)
 • Řádný člen
  • dospělý cvičící                  1 000 Kč
  • mládež (mladší 18 let)         600 Kč
  • přispívající, necvičící            350 Kč 
  • důchodce cvičící                  700 Kč                    

Částku preferujeme uhradit bankovním převodem na č. účtu 176947994/0300, do poznámky, prosím, uveďte čl. příspěvky 2024 a své jméno.