aktualizováno: 24.05.2020 00:10:15 

Základní kynologická organizace Vysoké Mýto

Pro členy

 

Na základě povolení organizovaného tréninku profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 100 osob od 11. 5. 2020 je umožněn přístup na cvičiště nejen členům, ale i nečlenům (školkařům),

ZA DODRŽENÍ AKTUÁLNĚ PLATNÝCH PRAVIDEL URČENÝCH VLÁDOU ČR.

Vláda ČR - co aktuálně platí

 


 

VÝCVIKOVÉ DNY NA CVIČIŠTI  

FLYBALL trénink 2020 (I. Votroubková) od 13.30 hod. neděle 17. 5., 24. 5. 

 


 

BRIGÁDY 2019

7. 9. 2019 - konečná příprava na SFC   

31. 8. - 6. 9. 2019 - BRIGÁDA na úpravu cvičáku před závodyposekání a vyčištění břehů od větví, úpravy kolem plotu, úklid a sekání parkoviště, kolem klubovny i kotců a jiné potřebné práce (klubovna, WC...). Práce je možné udělat kdykoli v týdnu hromadně i individuálně.  

 

8. 6. - 14. 6. příprava na MJK 

Úprava cvičáku před závodyposekání a vyčištění břehů od větví, úpravy kolem plotu, úklid a sekání parkoviště, kolem klubovny i kotců, včetně úklidu trávy a jiné potřebné práce (klubovna, WC...). Práce je možné udělat kdykoli v týdnu hromadně i individuálně. 
 
 

 

Členské příspěvky ZKO Vysoké Mýto 2020

  • Nový člen ZKO               zápisné 600,-Kč + řádné členství 600,-Kč (400,-Kč)
  • Řádný člen
    • dospělý cvičící                  600,- Kč
    • mládež (mladší 18 let)      400,- Kč
    • přispívající                       350,- Kč                     
  • Hostování                                 1 000,- Kč

Členské příspěvky je nutné zaplatit nejpozději do 29. 12. 2019. Částku můžete uhradit hotově u pokladní Majky Kusé nebo bankovním převodem na č. účtu 176947994/0300, do poznámky, prosím, uveďte čl. příspěvky 2020 a své jméno.

 


 
TOPlist