aktualizováno: 19.09.2022 22:50:00 

Základní kynologická organizace Vysoké Mýto

Pro členy

 


 

CHOD CVIČIŠTĚ a VÝCVIK ŠKOLKY

se vzhledem k vývoji nákazové situace v ČR 

ŘÍDÍ DLE AKTUÁLNĚ PLATNÝCH PRAVIDEL URČENÝCH VLÁDOU ČR

Vláda ČR - co aktuálně platí

 

 


BRIGÁDY 2022

Příprava na SFC:  9. - 17. 9.  úklid klubovny a jejího okolí, vymést a poklidit kotce, posekání a úklid prostranství u kotců, úklid WC, posekání celého placu, vysekávání a úklid břehů, sekání parkoviště + úklid trávy, ostříhat výhonky, projít překážky (umýt a opravit), napytlovat pískem nové fixační vaky, vytyčit parkur, zasypat díry na parkuru vysekat malou sekačkou kolem překážek apod. Práci je možné dělat hromadně i individuálně.

Příprava na MJK:  4. - 10. 6.  úklid klubovny a jejího okolí, vymést a poklidit kotce, posekání a úklid prostranství u kotců, úklid WC + dezinfekce, posekání placu, vysekávání a úklid břehů, sekání parkoviště + úklid trávy, vysekat malou sekačkou kolem překážek apod.


Údržba areálu cvičiště - seznam prací je vyvěšen v klubovně a na FB skupině ZKO.

 


VÝCVIKOVÉ DNY NA CVIČIŠTI  (aktualizace 10. 4. 2022)

FLYBALL trénink 2022 (I. Votroubková) od 14.00 hod. neděle 6. 3., 18. 4., 1. 5., 22. 5., 16. 6. (čtvrtek od 15,30 hod.), 19. 6. (zrušeno), 3. 7., 24. 7., 14. 8., 28. 8.

 


 

 

Členské příspěvky ZKO Vysoké Mýto 2022 (s platností od 10. 4. 2022)

  • Nový člen ZKO               zápisné 600 Kč + řádné členství 1 000 Kč (600 Kč)
  • Řádný člen
    • dospělý cvičící                  1 000 Kč
    • mládež (mladší 18 let)         600 Kč
    • přispívající, necvičící            350 Kč
    • důchodce cvičící                 700 Kč                 

Částku preferujeme uhradit bankovním převodem na č. účtu 176947994/0300, do poznámky, prosím, uveďte čl. příspěvky 2022 a své jméno.