aktualizováno: 05.12.2021 19:47:37 

Základní kynologická organizace Vysoké Mýto

Pro členy

 

 

CHOD CVIČIŠTĚ a VÝCVIK ŠKOLKY

se vzhledem k vývoji nákazové situace v ČR 

ŘÍDÍ DLE AKTUÁLNĚ PLATNÝCH PRAVIDEL URČENÝCH VLÁDOU ČR

Vláda ČR - co aktuálně platí

 


BRIGÁDY 2021

Údržba areálu cvičiště - seznam prací je vyvěšen v klubovně a na FB skupině ZKO.

 


VÝCVIKOVÉ DNY NA CVIČIŠTI  

FLYBALL trénink 2021 (I. Votroubková) od 13.30 hod. 

 


 

 

Členské příspěvky ZKO Vysoké Mýto 2022

  • Nový člen ZKO               zápisné 600,-Kč + řádné členství 600,-Kč (400,-Kč)
  • Řádný člen
    • dospělý cvičící                  600,- Kč
    • mládež (mladší 18 let)      400,- Kč
    • přispívající                       350,- Kč                     
  • Hostování                                 1 000,- Kč

Členské příspěvky je nutné zaplatit nejpozději do 29. 12. 2021. Částku preferujeme uhradit bankovním převodem na č. účtu 176947994/0300, do poznámky, prosím, uveďte čl. příspěvky 2022 a své jméno.