aktualizováno: 13.05.2024 23:22:59 

Základní kynologická organizace Vysoké Mýto

Pro členy

 


 

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ PKO 1. pol. 2024

 


 

VÝCVIKOVÉ DNY NA CVIČIŠTI  (aktualizace 12. 3. 2023)

FLYBALL trénink 2024 (I. Votroubková)  

Neděle od 14,30 hod. 19. 5.

 


BRIGÁDY 2024

Příprava na MJK:  2. - 14. 6.  úklid klubovny a jejího okolí, vymést a poklidit kotce, posekání a úklid prostranství u kotců, úklid WC + dezinfekce, posekání placu, vysekávání a úklid břehů, sekání parkoviště + úklid trávy, vysekat kolem překážek apod. Práci je možné dělat hromadně i individuálně.

 

Pořez a úklid dřeva:

2. 3.     9. 3.     16. 3.    

Práci je možné dělat hromadně i individuálně (štípání...). 

 

Příprava na SFC:  19. - 30. 8.  úklid klubovny a jejího okolí, vymést a poklidit kotce, posekání a úklid prostranství u kotců, úklid WC, posekání celého placu, vysekávání a úklid břehů, sekání parkoviště + úklid trávy, ostříhat výhonky, projít překážky (umýt a opravit), vytyčit parkur, zasypat díry na parkuru, vysekat malou sekačkou kolem překážek apod. Práci je možné dělat hromadně i individuálně.

 

Údržba areálu cvičiště - seznam prací je vyvěšen v klubovně a na FB skupině ZKO.

 


Členské příspěvky ZKO Vysoké Mýto 2024 (s platností od 10. 4. 2022)

  • Nový člen ZKO               zápisné 600 Kč + řádné členství 1 000 Kč (600 Kč)
  • Řádný člen
    • dospělý cvičící                  1 000 Kč
    • mládež (mladší 18 let)         600 Kč
    • přispívající, necvičící            350 Kč
    • důchodce cvičící                 700 Kč                 

Částku preferujeme uhradit bankovním převodem na č. účtu 176947994/0300, do poznámky, prosím, uveďte čl. příspěvky 2024 a své jméno. Členské příspěvky nutno zaplatit nejpozději do 28. 12. 2023 !!!