aktualizováno: 12.02.2024 19:39:09 

Základní kynologická organizace Vysoké Mýto

Řád ZKO

 

PROVOZNÍ ŘÁD ZKO Vysoké Mýto

 

Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti

–   chovatelství, sportovní výcvik, agility aj. ve smyslu stanov ČKS

 

Každý člen ZKO

-    dbá vždy pokynů výboru ZKO, zejména předsedy ZKO a instruktorů výcviku

-    má včas zaplaceny členské příspěvky

-    dodržuje cvičební dobu, zejména její začátek

-    při výcviku se ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho, ani ho neúměrně netrestá, stejným způsobem se chová ke psu i mimo cvičiště a na veřejnosti

-   cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení a svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště

-    venčí psa mimo cvičiště a v případě znečištění cvičiště neprodleně výkaly odstraní

-   zodpovídá za škody způsobené svým psem, proto je vhodné vlastní pojištění členů odpovědnosti za škody

-    neničí cvičební pomůcky a po ukončení výcviku je vrátí na původní místo

-    pomáhá dle svých možností a schopností při akcích pořádaných ZKO

-    nevyužívá cvičiště a jeho zařízení ve svůj prospěch na úkor druhých členů         

 

Výbor ZKO doporučuje členům organizace:

sledovat webové stránky ZKO (www.zkovm.com), vývěsku a nástěnku v klubovně, kde jsou zveřejňovány aktuální informace o dění v ZKO, o kynologických akcích a o cvičební době.
 
 

Podmínky pro členství

Podmínky výcviku

- včasné placení členských příspěvků              

- psovod dbá pokynů instruktorů výcviku

- plnění brigádnických hodin 15 hod./rok            

- standardní výstroj psa a motivační pomůcky

- pravidelná docházka na výcvik                        

- psovod po svém psu uklízí

- včasné očkování psa                            

- začátek výcviku v 8 hod (neděle) a  jinak dle   dohody s instruktory výcviku

Upozornění: Nedostaví-li se psovod ve stanovenou dobu na výcvik, ztrácí tím nárok na výcvik psa v již započaté fázi výcviku (nikoli však v následujících). Člen respektuje zákaz vstupu všech psů do klubovny.