aktualizováno: 11.05.2018 23:34:42 

Základní kynologická organizace Vysoké Mýto

dokumenty

Dokumenty ZKO Vysoké Mýto:

 

Provozní řád ZKO Vysoké Mýto  

Usnesení členské schůze ze dne 4. 3. 2018  NEW! 

Usnesení členské schůze ze dne 5. 3. 2017  

Usnesení členské schůze ze dne 6. 3. 2016 

Usnesení členské schůze ze dne 8. 3. 2015

Usnesení členské schůze ze dne 23. 2. 2014

Usnesení výroční (volební) členské schůze ze dne 19. 5. 2013  

Usnesení členské schůze ze dne 23. 2. 2013  

Usnesení členské schůze ze dne 18. 2. 2012

Zápisy ze schůzí výboru ZKO od roku 2014 jsou k dispozici členům ZKO v tištěné podobě v klubovně. Na vyžádání (alena.lustykova@tiscali.cz) je možno členům zápis zaslat i elektronicky.

 

 

Informační dokumenty:

 

Závěry ze školení rozhodčích pro rok 2018 NEW!

Závěry ze školení rozhodčích pro rok 2017   MZŘ  NZŘ  OBRANA  STOPY

Evidence psů bez PP a evidence čipovaných psů s PP - bez této registrace není možné složit zkoušku z výkonu se psem bez prokázaného původu. NEW!  Od 1. 1. 2016 změna ve vystavování VPP BPP – na základě žádosti je vystaven a odeslán na dobírku žadateli, cena 200 Kč + poštovné

Hodnocení pachových stop - školení rozhodčích ČKS 2016 

NZŘ - od 1. 7. 2015 rozšíření o nové zkoušky ZZO 1-3

Školení kladečů a vedoucích stop 2015 - Prezentace 

Závěry ze školení rozhodčích ČKS 2015

Závěry ze školení rozhodčích ČKS 2014 

Informace z Komise mládeže ČKS pro ZKO 2013  

Závěry ze školení rozhodčích 2013  

Poznámky ze školení k novinkám ve zkušebních řádech (platných od 1. 1. 2012)

 

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ  

Český olympijský výbor (ČOV) uzavřel s VZP pojistnou smlouvu o zdravotním pojištění pro členy sportovních organizací sdružených pod ČOV a osob účastnících se akcí pořádaných těmito subjekty. Znamená to tedy, že pojištění se týká i členů ČKS. Smlouva byla podepsána na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2013.

Pojistná smlouva                     Pojistné podmínky                          Informace pojistitele

Hlášení škodné události          Oznámení škodné události 1          Oznámení škodné události 2

Oceňovací tabulky TN              Oceňovací tabulky TN+PN               PN el. formulář              UR el. formulář

Nabídka cestovního pojištění           

TOPlist