aktualizováno: 13.05.2024 23:22:59 

Základní kynologická organizace Vysoké Mýto

dokumenty

ČIPOVÁNÍ PSŮ - PLATNOST OD 1. 1. 2020

 

Dokumenty ZKO Vysoké Mýto:

 

Provozní řád ZKO Vysoké Mýto  

 

Usnesení členské schůze ze dne 12. 3. 2023

Usnesení členské schůze ze dne 10. 4. 2022

Usnesení členské schůze ze dne 8. 3. 2020 

Usnesení členské schůze ze dne 10. 3. 2019  

Usnesení členské schůze ze dne 4. 3. 2018

Usnesení členské schůze ze dne 5. 3. 2017  

Usnesení členské schůze ze dne 6. 3. 2016 

Usnesení členské schůze ze dne 8. 3. 2015

Usnesení členské schůze ze dne 23. 2. 2014

Usnesení výroční (volební) členské schůze ze dne 19. 5. 2013  

Usnesení členské schůze ze dne 23. 2. 2013  

Usnesení členské schůze ze dne 18. 2. 2012

Zápisy ze schůzí výboru ZKO od roku 2014 jsou k dispozici členům ZKO v tištěné podobě v klubovně. Na vyžádání (alena.lustykova@tiscali.cz) je možno členům zápis zaslat i elektronicky.

 

 

Informační dokumenty:

 

Závěry ze školení rozhodčích pro rok 2024 STOPY       DOTAZY, PŘIPOMÍNKY       ZPRÁVA Z PRAC. KOMISE FCI 

PACHOVÉ PRÁCE - odkaz na návody, videa apod.

Závěry ze školení rozhodčích pro rok 2023 STOPY  POSLUŠNOST  KONFERENCE ITÁLIE 

Závěry ze školení rozhodčích pro rok 2020 

Závěry ze školení rozhodčích pro rok 2018

Závěry ze školení rozhodčích pro rok 2017   MZŘ  NZŘ  OBRANA  STOPY

Evidence psů bez PP a evidence čipovaných psů s PP aktualizováno!  - bez této registrace není možné složit zkoušku z výkonu se psem bez prokázaného původu.  Od 1. 1. 2016 změna ve vystavování VPP BPP – na základě žádosti je vystaven a odeslán na dobírku žadateli, cena 200 Kč + poštovné

Hodnocení pachových stop - školení rozhodčích ČKS 2016 

NZŘ - od 1. 7. 2015 rozšíření o nové zkoušky ZZO 1-3

Školení kladečů a vedoucích stop 2015 - Prezentace 

Závěry ze školení rozhodčích ČKS 2015

Závěry ze školení rozhodčích ČKS 2014 

Informace z Komise mládeže ČKS pro ZKO 2013  

Závěry ze školení rozhodčích 2013  

Poznámky ze školení k novinkám ve zkušebních řádech (platných od 1. 1. 2012)

 

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ  

Český olympijský výbor (ČOV) uzavřel s VZP pojistnou smlouvu o zdravotním pojištění pro členy sportovních organizací sdružených pod ČOV a osob účastnících se akcí pořádaných těmito subjekty. Znamená to tedy, že pojištění se týká i členů ČKS. Dnem 1. 2. 2019 se mění dosavadní podmínky Úrazového pojištění, podrobnosti na odkazu https://www.olympic.cz/text/436--urazove-pojisteni-platne-od-1-2-2019 .  

INFORMAČNÍ LETÁK

 

GDPR 

Ve spojitosti s nařízením EU na ochranu osobních údajů (GDPR) vstupuje dnem 25. 5. 2018 v platnost nové nařízení týkající se problematiky zavedení nových povinnosti při nakládání s osobními údaji.

Berte, prosím, na vědomí toto nařízení, na základě kterého je nezbytné mít od všech členů ZKO podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Stávající členi a dále všichni noví členi budou pověřenou osobou postupně vyzváni k podepsání formuláře „Informace se zpracováním osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů“. Formulář se skládá ze dvou stránek, které k sobě neoddělitelně patří. První stránka je informativní souhlas, který vychází ze zákonné povinnosti, a druhá stránka obsahuje údaje, které jsou již vázány na aktivní souhlas subjektu. Jedním podpisem subjekt bere na vědomí zákonnou informaci o zpracování povinných osobních údajů (strana 1) a zároveň vyslovuje aktivní souhlas se zpracováním dalších osobních údajů, které jsou uvedené na straně 2. Pokud subjekt nesouhlasí s uvedením konkrétního osobního údaje na straně 2, lze tento osobní údaj vyškrtnout.

U nezletilého člena (děti do 15 let) je nutný podpis zákonného zástupce.

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

POZOR ZMĚNA GDPR (9. 1. 2019) – Členství v ČKS (nových i stávajících členů) NENÍ již podmíněno vyplněním Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Informace o způsobu zpracování osobních údajů členů ČKS ve smyslu nařízení EU 2016/679 ke stažení ZDE.