aktualizováno: 17.06.2024 22:40:00 

Základní kynologická organizace Vysoké Mýto

Z historie

Historie ZKO Vysoké Mýto

 

Naše organizace vznikla roku 1962 rozdělením kynologické organizace Choceň, kdy přešlo 8 členů do Vysokého Mýta. Tehdy to byl odbor psů při Místní organizaci svazu chovatelů drobného zvířectva. První písemné doklady jsou z roku 1967, kdy byla zavedena zápisová kniha. V roce 1971 bylo založeno první album vysokomýtské organizace.

 

Po usilovných bojích o samostatnost jsme se dočkali a 1.1.1972 byla naše organizace osamostatněna na Základní speciální kynologickou organizaci při ČSCHDZ Vysoké Mýto. Nějaký čas se cvičilo za provizorních podmínek, kde se dalo. První cvičiště bylo vybudováno za čistírnou odpadních vod směrem na Litomyšl. Cvičiště nebylo stále dle představ členů, a proto bylo požádáno v roce 1973 státní statek o možnost vybudování cvičiště na Spálenci. Byl dán souhlas, a jelikož organizace nedisponovala potřebnými finančními prostředky, byla částka na zakoupení cvičiště vypůjčena od členů. A tak se společnými silami začalo budovat a opravovat, až vznikl vysněný kynologický areál.

 

Bohužel 28.9.1996 byly v rámci restitucí objekty přebudované na cvičiště vráceny  Ing. Evě Jetmarové. Nastalo období hledání v pořadí již třetího cvičiště a doufejme, že již posledního. Po dlouhém vybírání bylo rozhodnuto o koupi nynějšího cvičiště u Sárovce. Byla vybrána další půjčka z řad členů a sponzorů na úhradu nového pozemku. Po zakoupení byla vybudována klubovna, oplocení a hlavně dobrý základ pro cvičení. Určitě se za naši práci, která nebyla až tak lehká a která neustále pokračuje i v současné době, nemusíme stydět.

 

Za vznik i chod naší organizace se zasloužil především náš předseda Libor Suchánek, tímto mu mnohokrát děkujeme. Nesmíme ale také zapomenout na Jaroslava Bystřického, Jaroslava Diblíka, Ctirada Doubka, Bohumíra Drahoše, Milana Janeckého, Karla Jassu, Jana Zelenku, Jaromíra Hájka, Vendulu Andrlovou, Josefa Kusáka, Luboše Duška, Janu Severovou a dalo by se jmenovat dál, neboť na výstavbě v minulosti (ale i nyní) se podílelo mnoho dalších nejmenovaných členů. Za jejich obětavost, vytrvalost a píli patří všem velký dík.

 

Výpis z dokumentací (1962 - 2011) p. Libora Suchánka